Szkolenia z programowania CAD

Razem z partnerskimi centrami szkoleniowymi oferujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu programowania CAD. Szkolenia te pozwolą każdemu użytkownikowi AutoCAD-a czy też Inventora na opracowanie własnego dodatku rozszerzającego możliwości oprogramowania CAD.  Oferowane szkolenia oferują szeroki zakres wiedzy: od zarządzania już istniejącymi rysunkami czy też modelami 3D, poprzez edycję i tworzenie zupełnie nowych projektów, aż po dodatki pracujące w tle programu CAD umożliwiając w ten sposób na zarządzanie całym AutoCAD-em czy Inventorem.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia z programowania w AutoCAD-zie oraz w Inventorze.

Możliwe są tak szkolenia realizowane bespośrendnio w sali szkoleniowej na stacjach roboczych, jak również zdalne konsultacje za pomocą TeamViewer.

POBIERZ PROGRAM:

W zakres szkolenia wchodzi zapoznanie się z budową modelu obiektowego API, technik programowania w PYTHON z naciskiem na funkcjonalne wykorzystywanie tego języka do tworzenia zróżnicowanych skryptów. Podczas szkolenia uczestnik pozna techniki edycji i tworzenia komponentów w projekcie za pomocą standardowych funkcji bryłowych, tworzenia szkicowników, dostępu do danych takie jak właściwości opisowe, materiałowe, masowe, czy parametry użytkownika i modelu. Poznane zostaną metody eksportu danych do wielu formatów (step, sat, igs) ale również Excel, txt, xml, czy DXF, który jest podstawowym formatem eksportu blach. Podczas kursu zaprezentowane zostaną również techniki tworzenia własnych okien dialogowych, które w ogromnym stopniu wpływają na łatwość obsługi dowolnie tworzonych narzędzi.

Programowanie w Inventorze

W zakres szkolenia wchodzi poznanie modelu obiektowego API, technik programowania w iLogic, VBA oraz tworzenia zewnętrznych dodatków w postaci bibliotek dll. Podczas szkolenia uczestnik pozna techniki tworzenia i edycji części, zespołów i rysunków, modyfikacji właściwości iProperty, interakcji użytkownika z Inventorem, jak również tworzenie interfejsu graficznego. Dodatkowo  zakres szkolenia obejmuję również podstawowe informacje dotyczące eksportu i importu danych spoza Inventora (np. Excel-a, plików  tekstowych, czy rejestru Windows).

Programowanie w AutoCAD-zie

W zakres szkolenia wchodzi poznanie modelu obiektowego API, technik programowania w VBA oraz tworzenia zewnętrznych dodatków w postaci bibliotek dll. Podczas szkolenia uczestnik pozna techniki tworzenia i edycji rysunków, modyfikacji właściwości obiektów , interakcji użytkownika z AutoCAD-em, jak również tworzenie interfejsu graficznego. Dodatkowo  zakres szkolenia obejmuję również podstawowe informacje dotyczące eksportu i importu danych spoza AutoCAD-a (np. Excel-a, plików  tekstowych, czy rejestru Windows).

Close Menu